1. Model Smore
 2. 宝马i8more
 • pk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
79.39~89.39万 179.8~195.8万
 • 外观
 • 动力
 • 安全操控
 • 安全操控
 • 配置

外观

长/宽/高(mm)

Model S 4970/1964/1445 条长三角
宝马i8 4689/1942/1299 条长三角

轴距(mm)

Model S 2960 条长三角
宝马i8 2800 条长三角

车门数(个)

5 Model S
2 宝马i8

座位数(个)

5 Model S
4 宝马i8

行李箱容积(L)

745-1645 Model S
154 宝马i8

整备质量(KG)

? Model S
1540 宝马i8

网友怎么看

+1
PK Model S 宝马i8
条长 53%
条长 47%
+1

动力

Model Spk 宝马i8
排量(L) -- 1.5
气缸排列形式 -- 直列
气缸数(个) -- 3
每缸气门数(个) -- 4
进气形式 -- 双涡轮增压
供油方式 -- 缸内直喷
工信部综合油耗(L/100km) (--) 2.1(综合)

动力系统

最大功率/kW 最大扭距/N.m

250 200 150 100 50 0
 • Model S ?
 • 宝马i8 170
 • Model S ?
 • 宝马i8 320
500 400 300 200 100 0

最高车速(Km/h)

250 icon图片 Model S
250 icon图片 宝马i8

百公里加速时间(s)

4.4 icon图片 Model S
4.4 icon图片 宝马i8

网友怎么看

+1
PK Model S 宝马i8
条长 44%
条长 56%
+1

安全操控

Model Spk 宝马i8
档位数 1 6
变速器形式 固定齿比变速箱 手自一体
前悬挂形式 双叉臂式独立悬挂 双叉臂式独立悬挂
后悬挂形式 多连杆式独立悬挂 多连杆式独立悬挂
前制动类型 通风盘 通风盘
后制动类型 通风盘 通风盘
前轮胎规格 245/45R19 195/50R20
后轮胎规格 245/45R19 215/45R20
助力转向类型 电动助力 电动助力
四驱类型 全时四驱 全时四驱
驱动方式 双电机四驱 中置四驱

网友怎么看

+1
PK Model S 宝马i8
条长 48%
条长 52%
+1

安全操控

Model S 宝马i8 不同配置

相同配置

网友怎么看

+1
PK Model S 宝马i8
条长 49%
条长 51%
+1

配置

Model S 宝马i8 不同配置

相同配置

网友怎么看

+1
PK Model S 宝马i8
条长 47%
条长 53%
+1

网友评比结果

Model S 宝马i8
乘坐空间
动力性能
操控驾驶
行车安全
丰富配置
Model S
79.39~89.39万
查报价
宝马i8
179.8~195.8万
查报价

*以上数据及得分仅供参考,您可以进入车款对比进行更详细全面的参数配置对比